Dla wierzycieli

Coraz więcej podmiotów na naszym rynku korzysta z możliwości przeprowadzenia restrukturyzacji na drodze postępowania sądowego. Szerokie grono osób fizycznych wykorzystuje ścieżkę oddłużenia poprzez ogłoszenie tzw. upadłości konsumenckiej.  Ponadto, wiele przedsiębiorstw, które utraciły płynność finansową poddawane są w stan upadłości. Powyższe powoduje, iż coraz częściej wierzyciele, w celu odzyskania swoich wierzytelności zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa w postępowaniu restrukturyzacyjnym czy upadłościowym, albowiem dochodzenie roszczeń na drodze tradycyjnego postępowania sądowego, a następnie w drodze egzekucji jest niedopuszczalne. Przepisy z zakresu prawa restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego są skomplikowane i niejasne dla osób, które nie mają styczności z tą dziedziną prawa.

Jak możemy Ci pomóc?

możemy przeprowadzić konsultację prawną, która zapozna Cię ze skomplikowaną procedurą postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego (dowiesz się m.in. jakie prawa Ci przysługują, jak wygląda postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe, jakie kroki podjąć, aby zwiększyć szanse na odzyskanie wierzytelności),

możemy przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości Twojego dłużnika,

możemy reprezentować Twoje interesy podczas zgromadzenia wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub upadłościowym dłużnika,

możemy udzielić kompleksowej pomocy prawnej - reprezentować Twoje interesy w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym dłużnika,

możemy pełnić funkcję nadzorcy lub zarządcy sądowego na wniosek wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika.