Dla konsumentów oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Upadłość konsumencka została wprowadzona do polskiego prawa upadłościowego i naprawczego w 2009 roku. Od tego czasu osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej mają prawo skorzystać z oddłużenia przy pomocy przysługujących im instrumentów prawnych. Na przestrzeni ostatnich kilku lat ustawa była kilkukrotnie nowelizowana. Ostatnie zmiany ustawy prawo upadłościowe, które weszły w życie z dniem 24 marca 2020 r. wprowadziły szereg zmian dotyczących m.in. przesłanek ogłoszenia upadłości, przeprowadzenia procedury postępowania, a także możliwości uzyskania oddłużenia.

Warto wiedzieć, że katalog osób mogących ogłosić tzw. upadłość konsumencką został znacznie poszerzony. W obecnym stanie prawnym, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przy spełnieniu określonych warunków będą mogły skorzystać z przywilejów, jakie posiadali dotychczas tylko konsumenci. W obecnym stanie prawnym, w postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, sąd nie bada już przesłanek niewypłacalności dłużnika. Sąd nie oddali również wniosku dłużnika nawet, jeśli w okresie 10 lat przed dniem złożenia wniosku w stosunku do dłużnika było prowadzone postępowania upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań.

Do dnia 23 marca 2020 r. ustawa nie chroniła majątku dłużnika. W toku postępowania, składniki majątku upadłego wchodzące w skład masy upadłości były poddawane likwidacji. Obecnie, ustawodawca daje możliwość zachowania majątku upadłego poprzez zawarcie układu z wierzycielami.

Jak widać, ustawodawca znacznie „poluzował” przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej, tym samym umożliwił uzyskanie oddłużenia znacznie szerszej grupie naszego społeczeństwa na korzystniejszych niż dotychczas warunkach.

Upadłość konsumencka to często ostatnia szansa dla osób fizycznych, które utraciły płynność finansową, na stabilizację i rozwiązanie problemów zadłużeń.

Jeśli nie wiesz

  • czy spełniasz przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej?
  • od czego zacząć?
  • jak przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości?
  • jakie dokumenty zgromadzić?

Jak możemy Ci pomóc?

poprzez konsultację prawną mającą na celu zbadanie Twojej sytuacji finansowej i prawnej, a następnie zaproponowanie rozwiązania, które pozwoli rozwiązać Twoje problemy,

poprzez konsultację prawną, która zapozna Cię ze skomplikowaną procedurą postępowania upadłościowego (dowiesz się m.in. jakie prawa Ci przysługują, jakie obowiązki nakłada ustawa na upadłego, jak wygląda współpraca z syndykiem, jakie dokładnie składniki Twojego majątku zasilą masę upadłości, jakie podjąć kroki, które zgodnie z prawem ochronią Twój majątek przed jego likwidacją, czy masz szansę na uzyskanie umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty),

przygotować sądowy wniosek o ogłoszenie upadłości lub o zawarcie układu z wierzycielami,

sporządzić inne pisma procesowe, w tym m.in. wniosek o ustalenie planu spłaty, wniosek o umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty, wniosek o wydzielenie sumy uzyskanej z likwidacji lokalu mieszkalnego lub domu na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych itp.

udzielić kompleksowej pomocy prawnej - reprezentować Twoje interesy w postępowaniu o ogłoszenie upadłości, jak i w późniejszym postępowaniu upadłościowym.