Udział w części 1/4 w nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Puchały, gmina Raszyn – cena wywoławcza 33 300 zł

Syndyk masy upadłości Andrzeja Kuligowskiego (sygn. akt XIX GUp 697/19), informuje o sprzedaży w trybie z wolnej ręki udziału w części 1/4 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 222/3 obręb Puchały o pow. 225 m ² położonej w miejscowości Puchały przy ul. Centralnej 38, dla której SR w Pruszkowie prowadzi KW nr WA1P/00113247/5.

Nieruchomość położona w spokojnej okolicy, w odległości 3 km od CH Janki. Powierzchnia użytkowa domu wynosi 51 m². Dom wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz grzewczą z pieca gazowego. Dom nie jest zabezpieczony hipoteką.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 33 300 zł brutto (słownie: trzydzieści trzy tysiące trzysta złotych). Cena wywoławcza stanowi 60 % wartości oszacowania udziału w nieruchomości.

Na prośbę osoby zainteresowanej operat szacunkowy wraz z regulaminem konkursu ofert zostanie udostępniony przez Kancelarię syndyka drogą elektroniczną.

Oferty dotyczące niniejszego przetargu oferenci winni składać na adres Kancelarii syndyka: Monika Ulmer Kancelaria Ulmer i Współpracownicy ul. Bartoszewicza 3 lok. 17A, 00-337 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 kwietnia 2022 r. do godz. 16:00 lub przesłać na w/w adres listem poleconym, przy czym decydująca jest data wpływu oferty, a nie data nadania przesyłki. Osobiste złożenie ofert w kancelarii możliwe jest tylko po wcześniejszym umówieniu się.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest również wpłata wadium w wysokości 3 300 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 kwietnia 2022 r. o godz. 14:00 w Kancelarii syndyka: Monika Ulmer Kancelaria Ulmer i Współpracownicy ul. Bartoszewicza 3 lok. 17A, 00-337 Warszawa.