O Kancelarii

O Kancelarii

Świadczymy indywidualną i kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pełnieniu m.in. funkcji syndyka, nadzorcy i zarządcy sądowego. Udzielamy porad prawnych, przygotowujemy pisma procesowe, a także reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych.

Pomagamy:

Osobom fizycznym

w tym również osobom prowadzącym działalność gospodarczą, które borykają się z problemami finansowymi, aby odzyskały stabilizację i rozwiązały problemy zadłużeń.

Firmom

które zagrożone są utratą płynności finansowej lub stały się niewypłacalne, przejść sprawnie przez szereg skomplikowanych procedur prawnych w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Wierzycielom

którzy nie odnajdują się w przepisach prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego, podjąć stosowne kroki prawne zmierzające do odzyskania możliwie jak najwięcej środków od upadłych osób fizycznych i prawnych, podmiotów będących w restrukturyzacji.

Założyciel kancelarii

Monika Ulmer – licencjonowany syndyk i doradca restrukturyzacyjny (licencja nr 1086)

Absolwentka m.in. Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne oraz ukończone trzy kierunki studiów podyplomowych – MBA, z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Posiada wydaną przez Ministra Sprawiedliwości licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Przez 8 lat związana z branżą kosmetyczną. Od 2011 r. właściciel Kancelarii Ulmer i Współpracownicy. Od niespełna 10-lat łączy wiedzę w szczególności z zakresu prawa, ekonomii i zarządzania. Posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji syndyka oraz nadzorcy, zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych. Reprezentowała również wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych dłużników.

Powierzając nam swoją sprawę:

Uzyskasz bezpłatną analizę Twojej sprawy.

Przygotujemy kalendarium działań, które pozwolą rozwiązać Twoje problemy.

Otrzymasz indywidualną i kompleksową pomoc prawną na etapie przedsądowym oraz sądowym.

Pomożemy skompletować niezbędne dokumenty.

Będziesz miał bezpośredni kontakt z osobą zajmującą się Twoją sprawą.

Będziesz informowany o wszystkich podjętych czynnościach w sprawie na każdym etapie postępowania.

Jeśli

  • nie wiesz od czego zacząć?
  • jakie dokumenty zgromadzić?
  • jakie prawa Ci przysługują?
  • masz zbyt mało czasu, aby zająć się sprawą?
  • pomimo podjętych kroków do chwili obecnej nie udało
    Ci się odzyskać płynności finansowej lub wierzytelności od dłużnika?