O Kancelarii

Świadczymy indywidualną i kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pełnieniu m.in. funkcji syndyka, nadzorcy i zarządcy sądowego. Udzielamy porad prawnych, przygotowujemy pisma procesowe, a także reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych.

Pomagamy:
– osobom fizycznym
– firmom
– wierzycielom

Zakres usług

Wysokość honorarium uzależniona jest m.in. od rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy, etapu postępowania oraz nakładu pracy, jaki Kancelaria musiałaby ponieść. Oferta współpracy ustalania jest indywidualnie po przeprowadzeniu bezpłatnej analizy sprawy.

Dla osób fizycznych

Dowiedz się więcej

Dla firm

Dowiedz się więcej

Dla wierzycieli

Dowiedz się więcej

Oferty sprzedaży

Ogłoszenia wymagane przez prawo upadłościowe

Jeśli

  • nie wiesz od czego zacząć?
  • jakie dokumenty zgromadzić?
  • jakie prawa Ci przysługują?
  • masz zbyt mało czasu, aby zająć się sprawą?
  • pomimo podjętych kroków do chwili obecnej nie udało
    Ci się odzyskać płynności finansowej lub wierzytelności od dłużnika?